Zdumienie

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_03_10_01_17.jpgWtorek I tygodnia w ciągu roku

Jedną ze zdolności naszego organizmu jest zdolność do szybkiego przystosowywania się do sytuacji. Bardzo szybko wytwarzamy pewne rutyny/nawyki, które ułatwiają nam codzienne życie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wielu takich codziennych rutyn używamy codziennie.

Ale w tej zdolności, tkwi również pewne niebezpieczeństwo. Możemy zbyt szybko przyzwyczaić się do trującego gazu i w ten sposób narażam swoje życie na poważne niebezpieczeństwo.

Wczoraj pisałem o tym, że czas się wypełnił Bożą obecnością, gdy odwieczne Słowo stało się Ciałem. Nie ma już takiej chwili w naszym życiu, w którym byśmy byli pozbawieni Bożej obecności i troski. Możemy się jednak do tego zbyt przyzwyczaić, możemy przestać na to reagować. Możemy utracić zdolność dostrzegania i doceniania Bożego działania w naszym życiu.

Słuchacze Jezusa w Kafarnaum byli zdumieni jego nauką. Było to, coś całkowicie nowego, ten sposób mówienia, działania, zachowania. Jezus łamał wszelkie konwenanse i schematy. Po co? By wyrwać ludzi z przyzwyczajenia pobożności, religijności, a otworzyć na żywą relację z Bogiem, który nie jest rutyniarzem. W żywej relacji z Bogiem jest miejsce na stałość – wierność, ale jednocześnie jest ona otwarta nieustannie na coś nowego. Gotowa do zdumienia.

Prośmy Boga o zdolność zdumienia się Jego działaniem w naszym życiu.

fot: Oshomah Abubakar

primi sui motori con e-max