#JednoSłowo 2017

Zwierciadło

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_23_01_2017.jpgPoniedziałek 3 tygodnia zwykłego

Gdy byłem dzieckiem byłem na wycieczce w chorzowskim wesołym miasteczku. Jedną z atrakcji był gabinet krzywych luster. Szczegółów tej wizyty oczywiście nie pamiętam, bo trochę czasu upłynęło, ale wrażenie świetnej zabawy przy oglądaniu swojej osoby w wykrzywionych lustrach pozostało w pamięci. 
W wesołym miasteczku taka zabawa jest jak najbardziej na miejscu. Ale spróbuj sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w lusterkach samochodowych, zamontować zamiast płaskich – zakrzywione zwierciadła, przekłamujące rzeczywistość, wykrzywiające je, zmieniające proporcje i odległości? Łatwo przewidzieć, że skutki byłyby tragiczne. 
Czytam dzisiejszą Liturgię Słowa i myślę sobie, jak bardzo wykrzywiony obraz Jezusa i obraz Boga mieli uczeni w Piśmie, skoro mówili, że Jezus działa mocą Belzebuba (Mk 3, 22 – 30). Jak powykrzywiane musiało być ich spojrzenie, ich serce, że w największym Dobru widzieli zło? Jak inny obraz Jezusa – Zbawiciela, Arcykapłana oddającego siebie na ofiarę za grzechy człowieka, pokazuje nam autor Listu do Hebrajczyków (9, 15.24 – 28).
Właściwie wszystkiego o świecie dowiadujemy się poprzez pośredników – pewnego rodzaju zwierciadła: naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół, media, internet, książki, czasopisma itp. itd. Każde z tych zwierciadeł odbija ten świat nieco inaczej, skupiając naszą uwagę na tym, czy owym, bo każde z nich jest inaczej wykrzywione. 
Może być tak, że bezkrytycznie zacznę wierzyć i kierować się wykrzywionym obrazem rzeczywistości, który podpowiada mi to czy inne zwierciadło. Wszystko dobrze, gdy to zwierciadło będzie w miarę proste. Problem pojawia się, gdy jest ono tak krzywe, że zakłamuje rzeczywistość. Wpatrywanie się w takie zwierciadło prowadzi jak we wspomnianym przykładzie z samochodem, do życiowej katastrofy.  
Jezus – prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, który zna nasze słabości jest najdoskonalszym zwierciadłem, w którym mogę rozpoznać prawdę o sobie i swoim życiu. Nie wiesz czy coś jest dobre, czy jest złe? Obejrzyj to w zwierciadle Jezusa, On jest Prawdę i zawsze z miłością pokaże Ci prawdę, nawet jeśli czasem będzie trudno ją przyjąć. Gdy oglądam swoje życie w Jezusie, zdecydowanie bezpieczniej jadę do przodu.
 
 
primi sui motori con e-max