#JednoSłowo 2017

Żebro

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Luty_9_02_2017.jpgCzwartek 5 tygodnia zwykłego

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. (Rdz 2, 21)
Żebro wyciągnięte z boku Adama to dosłownie kość, ale także życie. Kość w języku hebrajskim jest synonimem całego człowieka. Kobieta zbudowana z kości mężczyzny, ma „te same życie” co on. Ma tę samą naturę, tę samą godność, choć powołana jest do wypełniania innych zadań.
 Najważniejszą prawdą, którą przekazuje nam Biblia już na samym początku, jest ta, że kobieta nie jest kimś gorszym od mężczyzny. 
Żebro jest blisko serca, które dla starożytnych było centrum intelektu człowieka. Po jego wyciągnięciu, w boku Adama pozostała pustka, która dąży do zapełnienia, i którą może zapełnić tylko ta jedna jedyna, wskazana przez serce.
Adam wpada w zachwyt, gdy widzi niewiastę – widzi, kogoś równego sobie, kto będzie mu pomocą, a nie służącą. 
Czytając te niesamowite obrazy opisujące tajemnicę miłości (obraz głębokiego snu, w który zapada Adam; obraz żebra) myślę o wielu pięknych małżeństwach, które Bóg postawił na mojej drodze. Myślę też o tych, którzy przeżywają różnorakie kryzysy, często związane z zapomnieniem o potrzebie tej bliskości i tego wzajemnego uzupełniania swoich braków (żebro przy sercu). I myślę także o tych, którym doskwiera to puste miejsce po wyciągniętym żebrze: dziewczynach i chłopcach, którzy wciąż szukają tej drugiej osoby, która „ma ich brakujące żebro”. To dzisiejsze Słowo jest o każdym z nas.
Jeśli żyjesz w małżeństwie – dziękuj dziś Panu Bogu za nie, za „Twoją drugą połowę”, nawet jeśli właśnie teraz przeżywacie jakiś kryzys. Może to Słowo jest dziś szczególnie skierowane do Ciebie, by przypomnieć o tym, że Bóg przeznaczył Was dla siebie.
Jeśli jeszcze szukasz Twojej drugiej połowy, jeśli doskwiera Ci pustka przy sercu, to proś z wiarą jak Syrofenicjanka z dzisiejszej Ewangelii, by Bóg wskazał Ci tę jedną, tego jedynego, która(y) ma Twoje żebro, by zapełnić tę pustkę w Tobie.
 
primi sui motori con e-max