#JednoSłowo 2017

Klucz

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Sierpien_11_08_17_2.jpgPiątek 18 tygodnia zwykłego

Jest naturalną właściwością naszego umysłu, że przy rozwiązywaniu różnych mniej lub bardziej ważnych problemów, szukamy jakiejś metody, sposobu, schematu, który moglibyśmy zastosować w danym i w podobnych przypadkach. Owa metoda, jest swego rodzaju kluczem, który otwiera przed nami nowe przestrzenie, nowe możliwości. Nawet ci, którzy na co dzień mówią, że żyją spontanicznie, zupełnie nieświadomie tworzą pewne schematy, pomagające im żyć.

Każdy szuka swojego sposobu na życie, swojej metody dobrego przeżycia swojego życia, klucza otwierającego mu drzwi do szczęścia. Często próbujemy kluczy, które podsuwa nam znajomi, nasza kultura, moda… i dosyć szybko okazuje się, że naszych drzwi do szczęścia nie da się otworzyć cudzym kluczem.

Tym, który ma klucz do każdych drzwi, ale który chce byśmy sami, bardzo świadomie wzięli go z Jego rąk, jest Jezus. To klucz krzyża, przykazań, Bożego Słowa. Klucz, który możesz przyjąć, albo odrzucić. Nikt za ciebie tej decyzji nie jest w stanie podjąć.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

primi sui motori con e-max