#JednoSłowo 2017

Dalej

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Sierpien_17_08_17.jpgUroczystość św. Jacka

Wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. (2 P 1, 5 – 8)

Poruszony jestem dziś tym poleceniem, które w Uroczystość św. Jacka (w naszej Metropolii górnośląskiej) daje nam św. Piotr. Otwiera bowiem perspektywę nieustannej pracy nad sobą, zawsze mogę jeszcze coś zrobić, nad czymś popracować, coś dołożyć. Nie pozwala zatrzymać się na początku, ale motywuje do działania, do pracy nad sobą. Gorliwość jest potrzebna, ale cóż by ona znaczyła gdyby nie było we mnie wiary? Relacji z żywym Bogiem, spotkania? Ale wiara chce owocować cnotą, czyli stałą skłonnością do czynienia dobra. Potrzebne jest także poznanie – bo wierzyć i ufać mogę tylko Temu, kogo poznałem. Powściągliwość to rezygnowanie z tego wszystkiego co przysłoniłoby mi Jego oblicze. Praca nad sobą, spotkania z innymi wymagają wielkiej cierpliwości. A gdy brakuje nam sił ludzkich, to wołamy w modlitwie o Jego pomoc, ale też o pomoc naszych przyjaciół. To wszystko zaś po to, byśmy byli w stanie w miłości dać także siebie dla innych.

Jedno pociąga za sobą następne, buduje na poprzednich…

Jeśli wątpię w owocność tego, co robię, to może to dzisiejsze Słowo będzie papierkiem lakmusowym i jednocześnie lekiem, który pozwoli mi ruszyć dalej? Z Bożą pomocą!

primi sui motori con e-max