#JednoSłowo 2017

Walka

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Wrzesien_11_09_17.jpgPoniedziałek 23 tygodnia zwykłego

Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, odnoszę wrażenie, że Pan Jezus specjalnie prowokuje swoich przeciwników uzdrawiając w dzień szabatu człowieka z uschniętą ręką. Wpadają w szał i zaczynają spiskować co z Nim zrobić. Jezus zdaje się specjalnie wchodzi w konflikt, rozpoczynać zwadę. I moglibyśmy się na tym konflikcie całkowicie skoncentrować.

Na szczęście dzisiejsze pierwsze czytanie, z Listu do Kolosan (1, 24 – 2, 3) rzuca promień, który nieco inaczej stawia akcenty. Paweł pisze o walce, którą toczy o adresatów listu, ale także o wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa: aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Jak wszystkie wojny, tak i ta się toczy o wielkie skarby, o wielkie bogactwo, jakim jest to wszystko, co Bóg przygotował dla człowieka. W Ewangelii Jezus nie tyle walczy z faryzeuszami, z przepisami ST o szabacie. On walczy o człowieka, o jego życie, o to by mogła objawić się Boża Wszechmoc i chwała.

Wiele mniejszych i większych walk toczymy w swoim życiu. Gdyby się im przypatrzeć, to ile z nich byłoby walką o obecność Boga i Jego Łaski w moim życiu i w życiu innych? Czy nie marnuję zbyt dużo energii na walkę z innymi, zamiast walczyć o innych?

primi sui motori con e-max