#JednoSłowo 2017

Ucieczki

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Pazdziernik_9_10_17.jpgPoniedziałek 27 tygodnia zwykłego

Po grzechu pierworodnym w relacjach Boga i człowieka następuje radykalna zmiana. Człowiek zaczyna przed Bogiem uciekać, kryć się po krzakach. A Bóg go szuka. To uciekanie jest skutkiem nieposłuszeństwa Bożemu nakazowi. Tak było u początku świata, tak było za czasów Jonasza, za czasów Jezusa, tak też jest i dzisiaj.

Zwykle nie patrzymy na nasze grzechy w ten sposób, ale tak naprawdę przecież nic się nie zmieniło. Kto nie słucha Boga, zaczyna przed nim uciekać i pogrąża się w coraz większym chaosie. Jonasz w swojej ucieczce schodzi coraz niżej, aż pod pokład statku, aż na dno morza. Człowiek z przypowieści ewangelicznej, schodzi z Jerozolimy do Jerycha – oddala się od Boga, od Jego domu. Jonasz wpada w samo centrum morskiej burzy, człowiek z Ewangelii wpada w ręce zbójców i ledwo uchodzi z życiem…

Nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom zawsze przeradza się w ucieczkę i ostatecznie pogrąża nasze życie w chaosie. Jeśli widzisz, że Twoje życie jest właśnie w takim momencie, to trzeba zapytać się najpierw, czy nie jest on skutkiem mojej ucieczki przed Bożą wolą względem mnie, odwrócenia się od swoich zadań życiowych, ucieczką przed odpowiedzialnością codziennych czynności…

Tylko Logos, Słowo może nas uratować z tej sytuacji.

primi sui motori con e-max