#JednoSłowo 2017

Czas

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Pazdziernik_12_10_17.jpgCzwartek 27 tygodnia zwykłego

Używamy czasem takiego powiedzenia „mam czas”. Oznacza ono, że nie jestem zajęty, że mam obecnie pewną przestrzeń wolności, którą mogę wykorzystać na jakieś działanie czy spotkanie. Nigdzie mi się nie spieszy. Mogę posiadany czas (tzw. Czas wolny) wykorzystać na co tylko zechcę. Ja mam czas. 

Ale zdecydowanie częściej dzisiaj stwierdzamy, że „nie mamy czasu”. Dzieje się coś absolutnie ważnego (albo coś co takim nam się wydaje), co nie pozwala nam na nic innego, co absorbuje wszystkie moje siły i zdolności. Można to stwierdzenie zrozumieć także, że jest ono przyznaniem się do jakiejś formy zniewolenia. Nie mam czasu, bo czas ma mnie. Jestem uwięziony w terminach, spotkaniach, eventach itp. Muszę być produktywny, skuteczny, jeśli to tylko możliwe to na 120%. Najbardziej zabiegani ludzie nie mają czasu. Czas ma ich.

W najdoskonalszy sposób czas ma Bóg, choć On sam jest poza czasem. On w swojej dłoni trzyma cały czas i dlatego jest wolny w sposób absolutny. Nie oznacza to, że nic nie robi. Wprost przeciwnie, On jest stale zaangażowany w to co się dzieje w czasie, ale czas nie może Go objąć, ani pochłonąć.

Przez proroka Malachiasza, ale też w Ewangelii Bóg przypomina nam o tym, że „On ma czas”. My zaś zanurzeni w czasie mamy nieustanną skłonność do tego, by próbować przyspieszać rzeczywistość. Izraelici po niewoli babilońskiej narzekają, że lepiej się powodzi nie tym, którzy przestrzegają prawa, ale tym, którzy żyją jakby Boga nie było. Bóg odpowiada: Ja mam czas. W odpowiednim czasie moi wierni otrzymają nagrodę, a Ci, którzy się ode mnie odwrócili – karę.

W Ewangelii Jezus zachęca do wytrwałości na modlitwie, do wierności i cierpliwości. Do tego, by nie oczekiwać szybkich owoców tam, gdzie Bóg ich nie chce. To On wie jaki czas będzie najlepszy. Bo On ma czas. Ten najwłaściwszy i najsposobniejszy.

Chyba dlatego właśnie, że dziś notorycznie nie mamy czasu, z taką trudnością przychodzi nam modlitwa, zobaczenie jej owoców. A to właśnie na modlitwie, przed Bogiem uczymy się najlepiej jak mieć czas.

primi sui motori con e-max