#JednoSłowo 2017

Jeden

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Pazdziernik_24_10_17.jpgWtorek 29 tygodnia zwykłego

Wyraźnie widzimy dziś w mediach jak wielką „siłę rażenia” ma zło. Jak wiele zła np. we wspólnocie Kościoła potrafi zrodzić grzech jednego człowieka np. jakiegoś księdza. To potwierdzenie tego o czym pisze dziś św. Paweł do Rzymian. Jedno nieposłuszeństwo, rozlało rzekę grzechu na całą ludzką naturę. Odpowiedzią Boga na to nieposłuszeństwo jest absolutne posłuszeństwo Syna Bożego, które tam gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlewa łaskę życia.

A jaki dla nas z tego wniosek? Jaki ma to wpływ na moją codzienność?

To, że jeden akt (nie)posłuszeństwa ma tak daleko idące konsekwencje, oznacza, że każda chwila mojego życia jest istotna. W każdej chwili dokonuje się to jedno posłuszeństwo (przychodzę Panie pełnić Twoją wolę), albo jedno nieposłuszeństwo. W Bożej perspektywie w moim życiu nie ma chwil nieważnych, błahych. Dla niego, każde chwila jest istotna, decydująca. Dlatego właśnie każdą chwilę warto wykorzystać jak najlepiej, nie zmarnować jej.

primi sui motori con e-max