#JednoSłowo 2017

Obraz

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Listopad_14_11_17.jpg

Wtorek 32 tygodnia zwykłego

Kiedy czytamy opis stworzenia człowieka, trzykrotnie autor biblijny powtarza prawdę, że człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Niestety ten Boży zamysł z początku został naruszony przez nieposłuszeństwo człowieka. Grzech pierworodny zamazał, zniekształcił ten pierwotny obraz. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby ten obraz odnowił. W jaki sposób? Przez wypełnienie woli Boga, przez swoje posłuszeństwo.

Do tej prawdy o stworzeniu na Boży obraz nawiązuje również autor księgi Mądrości, który stwierdza: Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swojej własnej wieczności. To stworzenie na Boży obraz i podobieństwo wyraża się na wiele sposobów, ale najprościej można je wytłumaczyć, że jest ono pragnieniem Boga, by człowiek był Jego obrazem w świecie. By Spotkanie z człowiekiem dawało drugiemu człowiekowi namiastkę tego jaki jest Bóg. W jaki sposób to zrobić? Naśladując Jezusa, wypełnić w moim życiu wolę Bożą. I tak lądujemy w dzisiejszej Ewangelii, to Chrystus jest owym sługą, który wykonuje wszystko, co Mu polecono, który w swojej nieużyteczności staje się najbardziej „użyteczny” dla całego rodzaju ludzkiego.

Bardzo ciężko jest nam przyjąć taką postawę w codzienności. Nie chcemy być „nieużyteczni”, chcemy się pokazać, być zauważonymi, docenionymi. To takie ludzkie, zwykłe. Ale bycie obrazem Boga w świecie nie zaczyna się w blasku fleszy, ale właśnie w pokornym robieniu tego wszystkiego co do mnie należy.

primi sui motori con e-max