WielkaNoc 2017

(Re)Akcja

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Kwiecien_22_04_17.jpgSobota Wielkanocna

III zasada dynamiki Newtona w najprostszym ujęciu znana jest jako „zasada akcji i reakcji” (każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku, lecz przeciwnie zwrócona). Każda akcja budzi jakąś reakcję. 
Zasada ta zdaje się dobrze odnosić również do naszego życia duchowego. Akcja jaką jest spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym Piotra i pozostałych Apostołów skutkuje reakcją jaką jest całkowita przemiana ich życia. Tych, którzy jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, siedzą za stołem pełni wątpliwości i niewiary w to, co opowiadają inni o zmartwychwstaniu, gdy sami takie spotkanie przeżyli stoją wobec rady starszych i z mocą potrafią powiedzieć: „My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy”. Musimy mówić o tym, czego doświadczyliśmy.
Jesteśmy wiarygodnymi i odważnymi świadkami tylko tego, czego sami doświadczymy. Jeśli więc boję się mówić o swojej wierze, dawać jej świadectwo, to rodzi się we mnie ważne pytanie, czy rzeczywiście spotkałem Zmartwychwstałego Pana? Akcja jaką jest spotkanie z Panem zawsze rodzi reakcję – świadectwo życia.
 
primi sui motori con e-max