WielkaNoc 2017

Sekretarz

Św. Marka Ewangelisty
Tradycja podaje, że św. Marek w swojej Ewangelii spisuje katechezę, którą głosił św. Piotr Apostoł. Wskazują na to liczne drobne szczegóły, które zawiera tekst. Towarzyszył św. Piotrowi i spisywał Jego przepowiadanie o Jezusie. Może dlatego właśnie jego Ewangelia jest najkrótsza, najbardziej zwięzła.
Można powiedzieć, że Marek był sekretarzem św. Piotra, choć z pewnością możemy w jego dziele życia odnaleźć też jego samego, jego osobowość.
„Idźcie i głoście” takie wezwanie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Co głosić? To, co najpierw sami usłyszycie. Głoszenie rodzi się ze słuchania. Markowe słuchanie zaowocowało spisaniem usłyszanej historii. Nie dla siebie, ale po to, aby przekazać ją innym.
Kogo słucham, komu towarzyszę? Jaką, a może bardziej, czyją historię spisuję moim życiem? Czyim jestem sekretarzem? Idźcie i głoście, ale nie siebie, lecz tego, który Cię posyła.
 
primi sui motori con e-max