WielkaNoc 2017

Pieczęć

b_250_247_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Maj_12_05_17.jpgPiątek IV tygodnia wielkanocnego

Czy kiedy kapłan mówi „odpuszczam tobie grzechy” „to jest Ciało moje… to jest Krew moja” dzieje się to naprawdę? Czy obietnica Chrystusa o przygotowanym dla mnie w niebie mieszkaniu jest prawdziwa? Czy to, co naucza Kościół jest prawdą? Skąd mogę mieć pewność, że to wszystko nie są tylko puste słowa bez pokrycia w rzeczywistości.

Święty Paweł, przemawiając w Antiochii Pizydyjskiej mówi wprost, że Bóg wypełnił wszystkie obietnice, które dał narodowi wybranemu wskrzesiwszy Jezusa. Zmartwychwstanie jest pieczęcią, która uwiarygadnia każde słowo Boga. Bóg nie rzuca swego Słowa na wiatr, ale jego Słowo, które jest jak deszcz nawadniający ziemię nie wraca do Niego dopóki nie przyniesie owocu.

Dla nas dziś problem jest chyba jednak nieco inny. Problemem jest to, że nie widzimy, nie jesteśmy nawet świadomi tych Bożych obietnic wobec nas. Jeśli nie znasz obietnicy, którą Bóg ma względem Ciebie, to nie potrzebujesz i nie oczekujesz, aż te obietnice się spełnią.

primi sui motori con e-max