WielkaNoc 2017

Komunia

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2017_JednoSlowo_Maj_18_05_17.jpgCzwartek V tygodnia wielkanocnego

Dziś rano, mój kolega z klasy ze szkoły podstawowej przysłał mi krótką informację przypominającą o przypadającej dziś rocznicy naszej I Komunii Świętej. (Jacek, wielkie dzięki!). Kilka dni temu wspominałem o tym dniu w rozmowie ze znajomymi.

Wspomnienie tego dnia, stało się dla mnie jednocześnie kluczem do dzisiejszej Liturgii Słowa. Więc pozwólcie, że dziś będzie bardziej osobiście.

Wiecie bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli, woła dziś Piotr na pierwszym soborze w Jerozolimie. Ten wybór, to nie tyle zaszczyt, co okazana grzesznikowi łaska. Mogę Go przyjmować, a do tego jeszcze mam Go głosić.

Bo ten dar jest jednocześnie zadaniem i posłaniem. Gdy Go przyjmuję, to po to, żeby przekazać Go dalej: Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów  (Ps 96, 2b – 3)

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem… dziękuję Ci Panie Jezu, że mi dziś o tym przypominasz. To, że mogę Cię przyjmować właściwie każdego dnia… niesamowity dar Twojej miłości i przypomnienie, że jestem Twoim synem.

Trwajcie w miłości mojej! Jeśli zachowywać będziecie moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej! Walczyć o czyste serce, żeby nie oderwać się od Jego miłości, żeby w niej trwać…

primi sui motori con e-max