#JednoSłowo 2017

Czytaj więcej...Jedno Słowo

Czy jedno słowo to wystarczający pokarm dla serca człowieka na cały dzień. Przecież za jednym słowem tak niewiele się kryje, w słowotoku który do nas dociera każdego dnia, jedno słowo wydaje się być niewystarczjące, jest jak ziarnko piasku na pustyni. 

Kilkanaście lat temu, byłem z przyjaciółmi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pięknego śpiewu i atmosfery modlitwy, spotkałem się z ikoną Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarchą Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Księgę Życia - Ewangelię, a stojący obok menas ma w ręku tylko mały zwój. Zastanawiałem się długo dlaczego tak jest. Jedno z tłumaczeń, które gdzieś wpadło mi w ręce było takie, że pierwsi chrześcijanie nosili ze sobą zwoje na których mieli zapisane jedno słowo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali się żyć na codzień. To było ich jakby życiowe motto. Tak niewiele, żeby żyć dobrze... jedno Słowo wystarczy.

O ile tylko czas pozwoli, każdego dnia jedno Słowo, które łatwo zapamiętać i łatwo rozważać przez cały dzień... aby Go spotkać.

ks. Marcin Cytrycki

fot. Wikipedia.com

Dobre

Czytaj więcej...Wtorek 5 tygodnia zwykłego

Opis każdego dnia stworzenia, który przekazuje nam pierwszy opis stworzenia świata (ten „siedmiodniowy”) autor biblijny kończy powtarzającym się refrenem: Bóg widział, że to co stworzył było dobre. Dzieje się tak po każdym dniu pracy Boga nad dziełem stwarzania i porządkowania świata. Ale gdy Bóg zobaczył człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, który jest ukoronowaniem całotygodniowej pracy, można powiedzieć, że wpadł w zachwyt. Autor biblijny wyraża go stwierdzeniem, że Bóg widział, że wszystko co stworzył było bardzo dobre. Błogosławi człowiekowi, daje mu pierwsze przykazanie – bądźcie płodni i rozmnażajcie się, oddaje mu w zarząd, w opiekę wszystko co stworzył. Wszystko jest ukierunkowane na człowieka, wszystko okazuje się być stworzonym ze względu właśnie na niego.

Porządek

Czytaj więcej...Poniedziałek 5 tygodnia zwykłego

Uwielbiam ten czas, gdy w Liturgii Słowa możemy czytać księgę Rodzaju i te wszystkie fragmenty tzw. Prehistorii Biblijnej (Rdz 1 – 11), które wydają się nam całkowicie pozbawione sensu (bo nie zgadzają się przecież z naszą wiedzą o początkach świata i człowieka. Bo okazuje się, że te starożytne opisy nie tyle są historycznym, kronikarskim zapisem wydarzeń, ale są niezwykle mądrym traktatem teologicznym i filozoficznym o fundamentalnych dla naszego życia sprawach. Podpowiadają nam odpowiedzi na najważniejsze pytania, które stawia sobie człowiek: kim jestem?, skąd się wziąłem?, dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło i cierpienie?

Struna

Czytaj więcej...Piątek 4 tygodnia zwykłego

Nieprzyjęcie wśród swoich w Nazarecie, ich zamknięcie i niewiara, nie zniechęcają Jezusa do działania. Jego odpowiedzią jest rozesłanie Apostołów po dwóch do różnych miast i wsi. Idą i głoszą, wyrzucają złe duchy, wzywają do nawrócenia, uzdrawiają chorych. Dobra Nowina o Jezusie rozszerza się po całej Palestynie. Na wiadomości o Jezusie, każdy odpowiada inaczej. W każdym sercu porusza inne struny.

Światło i sól

Czytaj więcej...5 Niedziela zwykła (A)

Dziś wyjątkowo dwa słowa, ale tak ściśle się ze sobą łączą, że trudno je rozdzielać.

Światło i sól, to dwa obrazy, którymi Jezus opisuje mój sposób życia w świecie (Mt 5, 13 – 16). Mam być światłem, tam gdzie panuje mrok i mam dodawać smaku, wyrazistości tam gdzie życie ten smak utraciło.

Ofiarować

Czytaj więcej...Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 luty 2017

W zeszłym tygodniu kolędowaliśmy w akademikach Politechniki Opolskiej. Jak co roku, był to czas wielu ciekawych spotkań ze studentami i pracownikami Politechniki mieszkającymi w akademikach, z tymi, którzy chcieli przyjąć księdza na krótką chwilę modlitwy, błogosławieństwa i rozmowy. Dzięki im wszystkim za zaproszenie, otwarte drzwi i serca.
Coś się jednak zmieniło w rzeczywistości życia w akademiku w przeciągu kilku ostatnich lat. 

Cisza

Czytaj więcej...Sobota 4 tygodnia zwykłego

Po skończonej pierwszej misji, apostołowie wracają do Jezusa i opowiadają Mu co zrobili i czego doświadczyli. On zaś posyła na miejsce pustynne, żeby nieco odpoczęli. Ale ponieważ tłum jest spragniony ich słowa i ich obecności, On sam przejmuje ich zadania i zaczyna nauczać ludzi. 
Chyba nie ma piękniejszego fragmentu (Mk 6, 30 – 34), który bardziej nadawałby się na koniec tygodnia. To wręcz recepta na dobry weekend dla wszystkich umęczonych całym tygodniem pracy i nauki. 

Poznać

Czytaj więcej...Środa 4 tygodnia zwykłego

Doskonale Go znali. Z wszystkich ludzi w Palestynie, chyba właśnie mieszkańcy Nazaretu mogli poznać Jezusa najlepiej. Przecież właśnie tam żył najdłużej. Byli jego rówieśnikami, przyjaciółmi „z boiska” czy z synagogalnej „szkolnej ławy”. Spotykali się na ulicy, na targu, w synagodze. Korzystali z Jego usług ciesielskich.

Nazaret to była malutka miejscowość, w której wszyscy wszystkich znali i wszystko o wszystkich wiedzieli, a jednak… Skąd On to ma? Czy nie jest to cieśla, syn Maryi… znamy jego rodzinę.