#JednoSłowo 2018

Sprawny

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Luty_06_02_18.jpgWtorek 5 tygodnia zwykłego

Z różnych powodów, choć nosiłem takie pragnienie w sercu, nie mogłem wstąpić do harcerstwa. Ale to co pamiętam z tamtych czasów, co mnie zawsze jakoś fascynowało, to sprawności jakie harcerze/zuchy zdobywali. Te sprawności, których oznaki później naszywano na rękaw bluzy harcerskiej, którymi się później jakoś chlubiono… to było coś!

Cenimy fachowców, którzy sprawnie wykonują swój zawód, nie ociągają się wykonując swoją pracę, wykonują ją sprawnie. Są pewni, że to co robią jest właściwe w danej sytuacji. Cenimy sprawnego chirurga czy dentystę, ale także sprawnego mechanika samochodowego, a nawet kapłana. Tak rozumiana sprawność rodzi się często w wyniku długoletniego wykonywania swojego zawodu, znajomości wielu sytuacji.

I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazania, aby swoją tradycję zachować…”

Jezus mówi dziś jednak o innym rodzaju sprawności, jaką nabyli faryzeusze i uczeni w piśmie – sprawność lawirantów, zawodowych omijaczy przepisów prawa. Można się wyspecjalizować także w tym. W swoim sercu można nauczyć się tak kombinować, żeby zawsze wyszło na moje, żebym zawsze miał rację, żebym ostatecznie nie musiał nad sobą pracować, nic w swoim życiu zmieniać.

 

Warto dziś zastanowić się, czy nie noszę w swoim sercu właśnie takiego przewrotnego rodzaju życiowej sprawności. Bez wątpienia sprawność jest jednym z imion cnoty – o ile jest formą sprawności w miłości Boga, bliźniego i siebie samego.

primi sui motori con e-max