#JednoSłowo 2018

Pianka

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Maj_29_05_18.jpgWtorek 8 tygodnia zwykłego

W latach 60, w ramach badań nad wolą człowieka, prof. Walter Mischel z uniw. Stanforda przeprowadził test, który nazwano potem testem piankowym (ang. Marshmallow test). W ramach tego eksperymentu przebadano ponad 600 dzieci. Naukowiec dał dzieciom propozycję: Możesz teraz zjeść piankę, albo poczekać do mojego powrotu i wtedy będziesz mógł zjeść dwie pianki. Jeśli dziecko zdecydowało się poczekać, badacz wychodził, a dziecko zostawało sam na sam z pokusą – pianką na talerzyku przed sobą. Niesamowite są obrazki zmagania dzieci z pokusą zjedzenia pianki, wobec perspektywy zjedzenia dwóch pianek. Ok. 30 % dzieci biorących udział w badaniu potrafiło wytrzymać do powrotu naukowca i zjeść w nagrodę dwie pianki.

W latach 80 do rodziców dzieci biorących udział w eksperymencie rozesłano ankietę, by przekonać się jak radzą sobie one w życiu. Okazało się, że życiowy sukces osiągnęły w zdecydowanej większości te dzieci, które przed laty potrafiły poczekać na powrót naukowca i zjadły w nagrodę dwie pianki.

Św. Piotr pyta dziś Jezusa o nagrodę jaką otrzymają w zamian za to, że podjęli trud wyrzeczenia się wielu naturalnych i dobrych spraw ze względu na pójście za Nim. Jezus zaś mówi, że nagrodą będzie, nie „podwojenie stawki” jak w eksperymencie piankowym, ale stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Może dlatego, że św. Piotr przeżył spełnienie tej obietnicy w swoim życiu, po latach mógł napisać w swoim liście: przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

Nasza praca nad sobą, zaangażowanie we współprace z Łaską Bożą, które wydają się czasem kompletnie bezowocne i niepotrzebne w życiu codziennym, nie pozostają bez odzewu w Sercu Boga. On chce nam dać stokroć więcej, dlatego chce byśmy poprzez te życiowe zmagania przygotowali na to stokroć więcej nasze serce.

primi sui motori con e-max