#JednoSłowo 2018

Zauważyć

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Czerwiec_11_06_18.jpgWspomnienie św. Barnaby Apostoła

Nie dalej jak wczoraj, słyszeliśmy w Ewangelii o uczonych w Piśmie, którzy w działalności Jezusa widzieli działanie złego ducha. To swego rodzaju szczyt przewrotności, co pokazuje im sam Jezus. A jednak nie jest to postawa, która byłaby nam obca.

Czy nie ma w naszym życiu takich sytuacji, w których pod wpływem zazdrości we wszystkich jej odcieniach, wykrzywiamy dobre intencje i działania naszych bliźnich? W rozmowach z innymi, pokazujemy dobre działanie w krzywym zwierciadle naszej zazdrości. Koncentrujemy się na brakach, na tym co jeszcze niedoskonałe, zamiast ucieszyć się dobrem, które wzrasta.

Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana.

Zobaczyć działanie łaski Bożej w sobie i w innych. Zobaczyć i docenić, ucieszyć się Bożym działaniem. Może innym niż byśmy się spodziewali, ale Bożym. To jest konkretny wyraz naszej wiary.

Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam zauważać i dziękować Bogu za jego działanie w naszym życiu.

primi sui motori con e-max