#JednoSłowo 2018

Perspektywa

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Marzec_02_03_18.jpgPiątek II tygodnia Wielkiego Postu

Bracia Józefa nawet się nie spodziewali, że przestępstwo, którego się dopuścili napadając, a w końcu sprzedając do niewoli swojego najmłodszego brata, za kilka stanie się pośrednio źródłem ich ocalenia. W danym momencie, przepełnieni zazdrością o miłość ojca, chcą się za wszelką cenę Józefa pozbyć. Nie jest dla nich nawet problemem bratobójstwo, choć na szczęście do niego nie dochodzi.

Ale Józef i jego historia jest figurą Jezusa, którego również sprzeda ktoś bliski – jeden z Jego uczniów. I tak jak w historii Józefa cierpienie, doprowadziło do ocalenia życia, tak w przypadku Jezusa – Jego męka i śmierć były etapami na drodze do chwały zmartwychwstania. Nie tylko dla Jezusa, ale dla wszystkich Jego braci i sióstr.

Bardzo ciężko jest nam przyjąć trudne sytuacje w naszym życiu. W naturalny sposób ich unikamy. Uciekamy przed nimi. Są dla nas często doświadczeniem naszych małych i większych krzyży. Bardzo łatwo zapomnieć w tych trudnych chwilach o tym, że krzyż nie jest końcem, ale kolejnym krokiem, który przybliża nas do chwały. Możliwe szeroka, Boża perspektywa pozwala nam popatrzeć dalej, poza doświadczenie krzyża i śmierci. Pozwala nam zobaczyć chwałę zmartwychwstania.

primi sui motori con e-max