#JednoSłowo 2018

Opowiadaj

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Kwiecien_05_04_18.jpgCzwartek Wielkanocny

W świecie marketingu od kilku lat coraz bardziej staje się popularny tzw. storytelling. Czym jest? Najprościej mówiąc to sposób sprzedaży opierający się nie tyle na przedstawianiu zalet danego produktu czy idei, ale na opowiadaniu historii, w których ów produkt jakoś występuje (jestem świadom bardzo to uproszczona definicja).

Właściwie to nic nowego. To rzeczywistość, która ukształtowała naszą kulturę od samego początku jej istnienia. Od zarania dziejów ludzie opowiadali i słuchali opowieści, które dotykały i przemieniały ich serca. Nie pismo czy obrazy, ale właśnie mówione słowo, które inspirowało rozwój człowieka, które wprowadzało w jego życie jakąś całkowicie nową jakość.

Spróbuj przeczytać teraz w takim kluczu dzisiejszą Ewangelię (Łk 24,35-48): Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Zawsze gdy czytam te słowa mam wrażenie, że właśnie to opowiadanie o spotkaniu, które przeżyli uczniowie w Emaus powoduje, że Jezus przychodzi do uczniów. Nie wiem czy takie rozumienie tego fragmentu mieści się w kanonach egzegezy biblijnej, ale przekonuje mnie ten fragment do opowiadania innym o Jezusie, o moich doświadczeniach spotkania z Nim, o tym jak odnajduję Go i spotykam w sakramentach, na modlitwie, w Jego Słowie. Właśnie to było i jest inspiracją do tego by na tyle na ile czas i możliwości techniczne pozwalają, powstawało #JednoSłowo. Mam nadzieję, że ten mój bibijny storytelling pomaga Ci spotkać Jezusa.

Nie bój się opowiadać innym o Jezusie. On chce przez twoją opowieść stać się obecnym – tutaj i teraz…

primi sui motori con e-max