#JednoSłowo 2018

Praktyka

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Maj_07_05_18.jpgPoniedziałek 6 tygodnia wielkanocnego

Bardzo pouczającą lekcję daje nam dziś przykład Lidii, o której słyszymy w pierwszym czytaniu. Jej historia pokazuje nam pewien schemat (ależ boimy się tego słowa), który warto, żeby spełniał się w życiu każdego chrześcijanina.

Pierwszym etapem jest bojaźń Boża, z jaką Lidia słuchała głoszącego Pawła. Nie chodzi tutaj o strach czy lęk, ale bardziej o świadomość, że Bóg posługuje się człowiekiem by przemówić do Boga. Ta świadomość prowadzi do tego, że człowiek słucha uważnie, Bóg otwiera jego serce i rodzi się w nim wiara (to etap drugi). Przyjęte Słowo zaś owocuje w życiu, staje się ciałem, życiem. Teoria domaga się przełożenia na praktykę. Dlatego Lidia chce przyjąć Apostoła i jego towarzyszy w swoim domu. (etap trzeci).

Każde Słowo, które pochodzi z ust Boga, które trafia do mojego serca, domaga się właśnie takiego przyjęcia, przekucia teorii duchowych rozważań w praktykę życia. Słowo stało się Ciałem i pragnie stawać się nim także w moim życiu.

primi sui motori con e-max