#JednoSłowo 2018

Trąd

Czytaj więcej...6 niedziela zwykła (rok B)

Czytamy dziś tylko krótki fragment przepisów Starego Testamentu o sposobie funkcjonowania w społeczności osób trędowatych. Ale już te kilka zdań daje nam sporo do myślenia. Oto bowiem trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”.

Klucz

Czytaj więcej...Piątek 5 tygodnia zwykłego

O. Augustyn Pelanowski w swojej książce „Dom Józefa” bardzo pięknie pisze o milczeniu Męża Maryi. Ale wspomina również o takim milczeniu, które nie ma nic wspólnego z milczeniem świętego Cieśli. To milczenie spowodowane różnego rodzaju zranieniami i życiowymi trudnościami. Myślę o tych wszystkich sytuacjach, w których rozdrażnieni lub poranieni wolimy uciec w milczenie, zamiast skonfrontować się z daną sytuacją. Ja już nie mam sił, już nic więcej nie powiem. Brak mi słów.

Sprawny

Czytaj więcej...Wtorek 5 tygodnia zwykłego

Z różnych powodów, choć nosiłem takie pragnienie w sercu, nie mogłem wstąpić do harcerstwa. Ale to co pamiętam z tamtych czasów, co mnie zawsze jakoś fascynowało, to sprawności jakie harcerze/zuchy zdobywali. Te sprawności, których oznaki później naszywano na rękaw bluzy harcerskiej, którymi się później jakoś chlubiono… to było coś!

Kierunek

Czytaj więcej...Czwartek 5 tygodnia zwykłego

Kiedy Sobór Watykański II mówi o Kościele, nie podaje żadnej definicji. Używa natomiast kilku biblijnych obrazów ukazujących jego tajemnicę z różnych perspektyw. Kościół który jest owczarnią, winnym krzewem, Bożą budowlą czy w końcu Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Kiedy zaś pojawia się pytanie „kto należy do Kościoła?” sobór mówi o tzw. kręgach przynależności do Kościoła. W centrum Kościoła stoi Chrystus, potem mamy tych, którzy należą do Kościoła katolickiego, potem chrześcijanie prawosławni, dalej protestanci, monoteiści (żydzi i muzułmanie), politeiści, a na końcu wszyscy ludzie dobrej woli, którzy choć nie poznali Boga, to jednak szczerym sercem ich szukają. W jakiś sposób więc wszyscy ludzie należą do Kościoła, bo Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi (Por. 1 Tm 2, 4). Nie oznacza to jednak, że wszyscy ludzie będą zbawieni (choć mamy taką nadzieję).

Dyplomacja

Czytaj więcej...Poniedziałek 5 tygodnia zwykłego

Pan Jezus wraca z uczniami do Galilei i od razu wpada w kołowrót pracy, jaki „narzucają” Mu przybywający ze wszystkich stron ludzie. Każdy chce wykorzystać okazję, a właściwie wykorzystać Jezusa by zostać uzdrowionym. Patrzą na Jezusa jako na sławnego uzdrowiciela, a nie jak na Zbawiciela.

Sprawiedliwy

Czytaj więcej...Środa 5 tygodnia zwykłego

Słyszymy dziś najpierw o wielkiej mądrości króla Salomona, którą zachwyciła się królowa Saba. Jak pisze autor 1 Księgi Królewskiej: Nie było zagadnienia, którego król by nie znał i którego by jej nie wyjaśnił. Sama zaś królowa, po rozmowie z Salomonem mówi: Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Kto z nas nie chciałby mieć takiej mądrości?

Nasze życiowe doświadczenie bliższe jest jednak temu, o czym mówi Jezus w Ewangelii. Nawet jeśli zrzucamy winę na innych, to i tak w końcu dochodzimy do prawdy, którą On tak dosadnie przedstawia swoim uczniom: Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.

Wszyscy

Czytaj więcej...5 Niedziela w ciągu roku (B)

Zapracowany Jezus otoczony przez tłumy ludzi, którzy chcą by ich uzdrowił, by zaradził ich słabości. Schodzą się ze wszystkich zakątków, byle tylko doświadczyć uzdrowienia. Jest ich tak wielu, że Szymon o świcie, gdy w końcu znalazł modlącego się całą noc Jezusa powie, że wszyscy Cię szukają. Wszyscy chcą być uzdrowieni, potrzebują Twojej obecności i Twojej interwencji.