#JednoSłowo 2018

Zachować

Czytaj więcej...Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg zawiera z Abrahamem przymierze. To swego rodzaju umowa dwóch stron, podobna do umowy handlowej. To umowa dosyć dziwna, bo tym który odnosi większe zyski nie jest Bóg, ale Abraham. Bóg daje obietnicę licznego potomstwa, co dla Abrahama było synonimem życia wiecznego. A w zamian wymaga od człowieka właściwie tylko jednego – zachowaj przymierze ze Mną. Nic więcej!

Co to znaczy zachować przymierze?

Prawda

Czytaj więcej...Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

Historia trzech młodzieńców pojmanych przez króla Nabuchodonozora i wrzuconych do rozpalonego pieca uczy nas kilku spraw o prawdziwym życiu – we wszystkich odcieniach tego wyrażenia.

Sprawa pierwsza, to to, że prawdziwe życie jest możliwe tylko w prawdzie. Niby to takie banalne, a jednak gdy staramy się żyć jakimiś wartościami, które są nie po myśli dzisiejszego świata, słyszymy rzucane mniej lub bardziej poważne słowo napomnienia: Jeszcze ci się oczy otworzą, jeszcze poznasz co to znaczy „prawdziwe życie”.

Godzina

Czytaj więcej...Piątek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Ta krótka i wręcz lakoniczna informacja dodana przez narratora niesie za sobą potężną dawkę Dobrej Nowiny. Oznacza bowiem, że tak jak każda godzina ziemskiego życia Jezusa była wpisana w wielką Historię Zbawienia, tak również każda godzina mojego życia jest otoczona Bożą troską i miłością. Każda godzina…

Dokładnie

Czytaj więcej...Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Z tych zaledwie kilkunastu wersetów Biblii, które mówią o św. Józefie, żywa Tradycja Kościoła wyciąga wiele momentów tak aktualnych dla naszego codziennego życia. Polskie tłumaczenie mówi o nim jako o cieśli, ale w tym określeniu zawiera się coś więcej niż tylko wykonanie prac ciesielskich w nam współczesnym rozumieniu. Greckim tekton określano budowniczego domów, kogoś kto posiada bardzo konkretną i cenną wiedzę i umiejętności z zakresu budowy domostw. To nie był jakiś chłopek roztropek, który coś tam skleci, ale wykwalifikowany rzemieślnik, ceniony mistrz w swoim fachu.

Może dlatego, że w swojej pracy musiał dokładnie stosować się do pewnych zasad budowania domów, dlatego też było łatwiej mu, mimo ludzkich obaw w sercu, dokładnie wypełnić polecenia Boga przy „budowie” tego domu, w którym miał zamieszkać Boży Syn. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 

Czyż nie jest to inspirująca postawa dla każdego z nas. Wypełnić dokładnie to wszystko co Bóg mi proponuje…

Spotkanie

Czytaj więcej...Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Wystarczyło zaledwie kilka dni nieobecności Mojżesza w obozie, żeby Izraelici pod wodzą Aarona ulali złotego cielca i zaczęli oddawać mu boską cześć. Zaledwie nieobecności Bożego pośrednika jakim był dla nich Mojżesz i pustka stała się dla nich tak nieznośna, że zaczęli szukać znaku bożego prowadzenia i działania.

Nasza natura nie znosi pustki. Szuka kogoś z kim mogłaby się spotkać, wejść w bliską relację, ostatecznie zaś – oddać Mu cześć. Historia złotego cielca pokazuje owo naturalne pragnienie człowieka szukającego kontaktu z Bogiem. Jeśli pozostaje ono niezaspokojone, szybko zwraca nasze serce ku różnym bożkom.

Obraz

Czytaj więcej...5 Niedziela Wielkiego Postu (rok B)

Kilka lat temu, w jednej z książek przeczytałem zdanie, które właściwie od tego czasu co jakiś czas do mnie powraca: Nasze ciało, mówi o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu; jest ikoną – obrazem naszej duszy.To troszkę inne pokazanie prawdy o tym, że nasze ciało i nasza dusza tworzą jedno. Prawa życia, które kierują naszym ciałem możemy więc, a nawet powinniśmy w pewien sposób odnosić do naszego życia duchowego.

Słyszymy dziś o Grekach, którzy przybyli na święta Paschy do Jerozolimy. Słyszeli pewnie o Jezusie i dlatego chcą Go zobaczyć, spotkać się z Nim. Proszą o to Filipa, a ten jest tak zaskoczony, że idzie z tą prośbą do Andrzeja. Dopiero razem idą do Jezusa. Ciekawa jest odpowiedź Jezusa na prośbę Greków. Oni chcą Go zobaczyć, dosłownie spotkać się z Jego ciałem, a On dosłownie w kilku zdaniach wykłada im całe swoje posłannictwo, odkrywa przed nimi swoją duszę, swoje wnętrze, to, co Nim kieruje! On nie chce, żeby Go tylko zobaczyli, On chce się spotkać także z ich duchem, dotknąć ich serca. 

Działa

Czytaj więcej...Środa IV tygodnia Wielkiego Postu

Uzdrowienie człowieka nad sadzawką Betesda spowodowało oburzenie Żydów. Nie ważne było, że ktoś kto 38 lat leżał chory, teraz może chodzić, że otrzymał właściwie nowe życie. Dla nich najbardziej zatrważające było to, że Jezus ośmielił się coś zrobić, uleczyć człowieka, w szabat. W dzień absolutnego spoczynku na wzór odpoczynku Boga po sześciu dniach pracy, Jezus podjął działanie.