#JednoSłowo

Czytaj więcej...

Czy jedno słowo to wystarczający pokarm dla serca człowieka na cały dzień. Przecież za jednym słowem tak niewiele się kryje, w słowotoku który do nas dociera każdego dnia, jedno słowo wydaje się być niewystarczjące, jest jak ziarnko piasku na pustyni. 

Kilkanaście lat temu, byłem z przyjaciółmi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pięknego śpiewu i atmosfery modlitwy, spotkałem się z ikoną Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarchą Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Księgę Życia - Ewangelię, a stojący obok menas ma w ręku tylko mały zwój. Zastanawiałem się długo dlaczego tak jest. Jedno z tłumaczeń, które gdzieś wpadło mi w ręce było takie, że pierwsi chrześcijanie nosili ze sobą zwoje na których mieli zapisane jedno słowo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali się żyć na codzień. To było ich jakby życiowe motto. Tak niewiele, żeby żyć dobrze... jedno Słowo wystarczy.

O ile tylko czas pozwoli, każdego dnia jedno Słowo, które łatwo zapamiętać i łatwo rozważać przez cały dzień... aby Go spotkać.

ks. Marcin Cytrycki

fot. Wikipedia.com

Noc

Czytaj więcej...Środa I tygodnia zwykłego

Znaczna część wydarzeń opisanych w dzisiejszej Liturgii Słowa dzieje się w nocy.

Mały Samuel śpi w przybytku świątyni, tam gdzie znajdowała się Arka Pańska (swoją drogą niesamowite miejsce na to by położyć do spania małego chłopca), kiedy trzykrotnie woła go Pan. Kiedy w końcu pouczony przez Helego odpowiada „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”, ta noc staje się dla niego nocą powołania.

Po całym dniu nauczania i uzdrawiania w Kafarnaum, jak wyraźnie zaznacza to ewangelista Marek – po zachodzie słońca – wieczorem, w nocy – Jezus dalej uzdrawia. Całe miasto zebrało się u drzwi. Jak długo to wszystko trwało? Nie wiemy.

Zdumienie

Większy

Czytaj więcej...5 stycznia

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że o wiele łatwiej jest nam mówić o miłości, o kochaniu Boga i bliźniego, niż wprowadzić to w czyn. Zdecydowanie łatwiej niż kochanie przychodzi nam złość we wszystkich jej odcieniach na bliźniego. Właściwie za każdym razem, gdy przyłożymy praktykę naszego życia, do wymagań Ewangelii, do tego o czym dziś pisze św. Jan we fragmencie pierwszego listu, okaże się, że nie dość kochamy, że można coś jeszcze zrobić więcej. Bo przecież nie ma górnej granicy miłości.

Spotkanie

Dziś w wersji do posłuchania...

 

Kolęda

Czytaj więcej...4 stycznia

W wielu parafiach bezpośrednio po świętach lub po nowym roku rozpoczęły się tradycyjne duszpasterskie odwiedziny kolędowe. W jednych parafiach trwa krócej w innych dłużej. Jest to dla wielu kapłanów naprawdę spory wysiłek fizyczny i dlatego też czas trudny. Ale z drugiej strony jest to czas spotkań z parafianami, wspólnej modlitwy, rozmów, podzielenia się radościami i troskami.

Czytam tę dzisiejszą Ewangelię jako kapłan, który ma tę możliwość również chodzić po kolędzie i co słyszę?

Gwiazda

Czytaj więcej...6 stycznia – Objawienie Pańskie

Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon

Nie jesteśmy stworzeni do chodzenia w ciemności. Nasze oczy najlepiej działają za dnia. Kiedy w nocy rozbłyska jakieś źródło światła, nasze oczy niemal automatycznie kierują się w jego stronę. Światło pośród ciemności potrafi wzbudzić w nas zachwyt i podziw. Pokazy sztucznych ogni raczej nie miałyby sensu w ciągu dnia, nie wzbudzą w nas wtedy raczej zachwytu. Światło pośród ciemności wyznacza nam kierunek działania, zachwyca, budzi nadzieję, wskazuje drogę.

Imię

Czytaj więcej...3 stycznia 2018, Najświętszego Imienia Jezus

Ciekawe co czuł św. Jan Chrzciciel, gdy wskazywał na podchodzącego do niego Jezusa. Możliwe, że się cieszył – jego misja właśnie dobiegała końca. Ten, którego zapowiadał, w końcu się objawił między ludźmi. Jan nazywa Go Barankiem Bożym, Mężem, który był wcześniej od niego i nad którym ujrzał Ducha zstępującego jak gołębica. Całe posłannictwo Jana, które było zapowiadaniem przychodzącego Zbawiciela, dobiega kresu. Ten, który był oczekiwany i zapowiadany przez proroków – przychodzi. Słowo proroków stało się Ciałem, rzeczywistością.

Podkategorie

Czytaj więcej...Jedno Słowo

Czy jedno słowo to wystarczający pokarm dla serca człowieka na cały dzień. Przecież za jednym słowem tak niewiele się kryje, w słowotoku który do nas dociera każdego dnia, jedno słowo wydaje się być niewystarczjące, jest jak ziarnko piasku na pustyni. 

Kilkanaście lat temu, byłem z przyjaciółmi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pięknego śpiewu i atmosfery modlitwy, spotkałem się z ikoną Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarchą Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Księgę Życia - Ewangelię, a stojący obok menas ma w ręku tylko mały zwój. Zastanawiałem się długo dlaczego tak jest. Jedno z tłumaczeń, które gdzieś wpadło mi w ręce było takie, że pierwsi chrześcijanie nosili ze sobą zwoje na których mieli zapisane jedno słowo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali się żyć na codzień. To było ich jakby życiowe motto. Tak niewiele, żeby żyć dobrze... jedno Słowo wystarczy.

O ile tylko czas pozwoli, każdego dnia jedno Słowo, które łatwo zapamiętać i łatwo rozważać przez cały dzień... aby Go spotkać.

ks. Marcin Cytrycki

fot. Wikipedia.com