27.10.2012 - musisz rzykać!

Sobota XXIX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dziś (Łk 13,1-9):

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

Minutka ze słowem:

musisz rzykać!

Dzisiaj słyszymy w Ewangelii i to aż dwa razy: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Co to znaczy? To przestroga jaką daje nam Jezus. Powtarza nam ją, a tylko ktoś, kto naprawdę kocha przypomina nam o rzeczach ważnych kilkakrotnie. Rodzice, przyjaciele często powtarzają nam rzeczy ważne dla nas. Dziś Jezus chce byś usłyszał, że musisz się nawrócić! Moja babcia pewnie powiedziałaby: „zachciało Ci się Kalwaryji, to teraz musisz rzykać…”

W tym też coś jest… Samo nic nie przyjdzie. Jeżeli chcemy coś od Jezusa, to i ofiarujmy Mu coś. Zostaliśmy dzisiaj wezwani w sposób szczególny do nawrócenia. Zmieńmy to co złe w swoim życiu! Unikaj złego, czyń dobrze!

Panie Jezu, Twoje słowa są szczere, prawe i pełne miłości. Uwielbiam Cię Jezu!

podpowiada Mirella Dopart

primi sui motori con e-max