4.11.2012 - podwójne: miłować!

XXXI Niedziela Zwykła

Ewangelia na dzisiaj (Mk 12,28b-34):

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Minutka ze Słowem:

podwójne: miłować!

Będziesz miłował Pana Boga swego… Panie Boże czy ja Ciebie kocham? Kilka razy w tygodniu jestem na Mszy świętej, modlę się, w wolnym czasie chodzę do duszpasterstwa… To chyba tak! Jednak na Mszy często myśli błądzą gdzieś daleko, modlitwa staje się mechaniczna, a w duszpasterstwie jest po prostu fajnie. Kochać Boga całym swoim sercem to ciągle rezygnować z siebie dla Niego. Kochać Boga całą swoją duszą to walczyć z grzechem do upadłego, aby ratować duszę swoją i innych. Kochać Boga całą swoją mocą i całym swym umysłem, to oddać wszystkie swoje zdolności i talenty, aby Jemu służyć. Czy ja tak Ciebie kocham? Chciałabym, aby tak było, ale widzę, że  upadam i czasem nie mam siły się podnieść. A może zbyt surowo siebie oceniam...

A bliźniego swego jak siebie samego… Jak siebie samego... Czy potrafię patrzeć na siebie z miłością? Gdzie jest granica między egocentryzmem a miłością siebie? Przecież nie można kochać bliźniego, jeśli się siebie nie akceptuje. Ale nie można również kochać innych, jeśli to moje „ja” jest ciągle w centrum. A są chwile, kiedy widzę u siebie i jedno i drugie.

Panie, ucz mnie każdego dnia kochać Ciebie. Ucz mnie patrzeć na siebie Twoimi oczami. Pokaż jak mam kochać tych, których stawiasz na mojej drodze.

podpowiada Marta Okoniewska

primi sui motori con e-max