30.11.2012 - czy potrafię?

Piątek XXXIV tygodnia zwykłego (św. Andrzeja Ap)

Ewangelia na dzisiaj (Mt 4, 18-22):

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Minutka ze Słowem:

czy potrafię?

Czy potrafię zostawić wszystko i pójść za Tobą Panie?

Ile razy zawiodłeś się na mnie Panie? 

Ile razy wśród szumu rozmów, krzykliwych reklam, politycznych dysput i sensacyjnych informacji, nie byłem w stanie usłyszeć  Twojego  zaproszenia?

Ile razy nie odpowiedziałem na Twoje wołanie?

Ile razy zwlekałem lub po prostu udawałem, że nie słyszę?!

Staję teraz w pokorze przed Tobą, mój Zbawicielu i błagam Cię!

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. (Ps 51)

podpowiadają Renia i Andrzej Łukasiewiczowie

primi sui motori con e-max