2.12.2012 - pokój wam!

I Niedziela Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 21, 25-28. 34-36):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Minutka ze Słowem:

pokój wam!

Masz kłopot? – Idź do Jezusa!
Jesteś chory? – On cię uzdrowi!
Twoje życie się nie układa? – Pan jest zbawieniem!

Alleluja! I chwała Panu!

Ale nie przywiązuj się do tego, bo to wszystko się skończy…
Umrzesz
i kropka.
A świat się skończy
naprawdę
naprawdę
naprawdę…

Choć wszystko jest coraz lepsze,
a świat taki piękny
i Bóg nam błogosławi,
rodzą się dzieci,
śpiewają ptaki,
a twój kolega się wreszcie nawrócił –
to i tak z każdym dniem zbliżamy się do krawędzi.

Chwała Panu, gdyż On nie mami nas
lecz mówi wprost
i nie pozwala mieć złudzeń…
ludzie mdleć będą ze strachu
moce niebios zostaną wstrząśnięte
Ale – bez paniki:
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie
Jezus przychodzi do ciebie po wodach jeziora – niezależnie od tego jak bardzo jest głębokie, jak jest daleko od brzegu, jaka jest pora i jak bardzo wzburzone są wody. Nie posiadamy żadnego innego zabezpieczenia, niż On sam. Czy ty to widzisz? Czy widzisz Jego – obok ciebie? Teraz? Zawsze?

Nie ma się czego bać.
Pokój wam!

Tato! Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max