6.12.2012 - od kogo to słowo

Czwartek I tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt 7, 21. 24-27):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Minutka ze Słowem:

od kogo to słowo

kto tych słów moich słucha” – niech uważa
uważaj na to, co słyszysz

Ostrzeżenie przed budowaniem zamków na piasku nie dotyczy tych, którzy w ogóle nie słuchają
lecz tych, którzy owszem – słuchają, ale…

A tyle tego dzisiaj słyszymy:
teraz przestrzeń, to już nie tylko azot i tlen, lecz także gęstwina głosów:
głosów radiowych i telewizyjnych,
gazetowych,
internetowych, facebookowych, …

Które z tych słów wypełniamy, za którymi idziemy?
Czy wypełniamy to właśnie, co wypowiedział Pan?
Od kogo jest słowo, które dziś tobą kieruje?
Czy On to powiedział do ciebie – to, czym się tak bardzo przejąłeś?

Uważaj na to, czego słuchasz
i wypełniasz;
słowu, co nie od Pana – pokaż drzwi
to tylko trucizna i piasek
i strata czasu
życie za krótkie jest na zwiedzanie ślepych uliczek

Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,6-9)

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max