8.12.2012 - i stało się!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ewangelia na dzisiaj (Łk 1, 26-38):

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Minutka ze Słowem:

i stało się

Jakże się to stanie?
Wiem, że Pan może wszystko – no, ale
w tej właśnie, mojej konkretniej i trudnej sprawie: jakże się to stanie?
Tyle razy pytałem się o to
hałdy czasu poszły na zastanawianie się: „jak to będzie?...”
wymyślanie wariantów i scenariuszy…
po co?
po co?

Ostatnio pojechałem na rekolekcyjny Weekend dla mężczyzn. Sam tego wyjazdu nie zaplanowałem. Po raz pierwszy powiedziałem tak zdecydowanie: „Ojcze, nie wiem, co zaplanowałeś na ten czas, nie znam tematu, ani programu, po raz pierwszy od wielu lat będę na rekolekcjach bez mojej rodziny… Wiem jednak, że na pewno – jak zwykle – Twoje owoce przerosną moje oczekiwania. Działaj więc, a ja o nic nie będę pytał.”

… niech Mi się stanie według Twego słowa
I stało się tak
I niech tak będzie zawsze
Proszę …
bo tak jest najpiękniej

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max