10.12.2012 - widząc ich wiarę...

Poniedziałek II tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 5,17-26):

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?”Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź? » Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

Minutka ze Słowem:

widząc ich wiarę…

Być tym, który nie szczędzi swej wiary i sił by przyprowadzić przed oblicze Jezusa tych, których sparaliżowało życie i z sercem pełnym wiary prosić o uzdrowienie dla nich z wszelkiej niemocy i paraliżu grzechu… Zawsze pamiętać, że to Pan czyni cuda, których jesteśmy świadkami, bo tylko On ma moc uzdrawiać i odpuszczać grzechy…

Ufać, gdy dotknie mnie paraliż jakiejś niemocy, że nie zabraknie przyjaciół i ludzi wiary, którzy zaniosą mnie przed oblicze Pana bym mogła usłyszeć - odpuszczają ci się twoje grzechy- by natychmiast wstać i wielbić Boga za wszystko co mi uczynił…

Dziękuję Panie, że na drodze zbawienia nie jesteśmy sami; dziękuję za wszystkich, którzy prowadzą mnie do Ciebie. Dziękuję za tych, których mogłam przyprowadzić przed Twoje oblicze, a Ty ich  uzdrowiłeś i podniosłeś na duchu (pomimo mej małej wiary).

Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie.Ps 85,8

podpowiada Marysia Kowal

primi sui motori con e-max