20.12.2012 - Tak!

Czwartek III tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 1,25-38):

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Minutka ze Słowem:

Tak!

Przed tajemnicą Zwiastowania staję zawsze w pokorze, radości, nadziei i ufności. Emmanuel – Bóg z nami, przychodzi  do człowieka.  Do mnie i do Ciebie. Przychodzi, bo zobaczył całą naszą biedę, ból, cierpienie, choroby, śmierć. Przychodzi z miłości, by dać życie za życie. Matką Boga zostaje młoda dziewczyna, która jednym TAK odmieniła nasze życie.

Maryjo, Matko dziękuję. Proszę ucz mnie prawdziwego zawierzenia. Ucz dostrzegać głos Boga w moim życiu. Ucz jak mówić „Tak” i wypełniać wolę Ojca. Przyjdź Panie Jezu. Amen.

podpowiada Justyna Niemczyk

primi sui motori con e-max