29.12.2012 - potwierdzenie obietnicy!

Sobota, V Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 2,22-35):

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Minutka ze Słowem:

potwierdzenie obietnicy…

Nasz „minutkowy” tydzień rozpoczynaliśmy od rozważania dotyczącego Bożej obietnicy, pisaliśmy o tym, że Pan Bóg zawsze dotrzymuje danego nam słowa, musimy Mu tylko zaufać. Dziś, na zakończenie tygodnia naszych rozważań, Pan Bóg po raz kolejny daje nam Słowo, w którym ukazuje, że dotrzymuje obietnicy danej człowiekowi. Przypadek? Wiemy, że z pewnością nie.

W dzisiejszej Ewangelii ukazana jest scena ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Bardzo ważną rolę odgrywa postać Symeona, gdyż to właśnie on jest dla nas kolejnym potwierdzeniem na to, że Bóg dotrzymuje danego słowa. Słyszymy dziś o Symeonie: Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Gdy spotkał Jezusa wiedział już, że spełniła się obietnica dana mu przez Pana.

Dobry Boże! Ty dajesz nam dzisiaj potwierdzenie na to, że wypełniasz daną obietnicę. Chcemy, aby Twoja wola wypełniała się w naszym życiu, byśmy mogli być dla innych świadectwem Twojej prawdziwej obecności.

podpowiadają Marta Jasińska i Patryk Cyroń

primi sui motori con e-max