24.12.2014 - spełniona obietnica

Wigilia Bożego Narodzenia

Ewangelia na dzisiaj (Łk 1, 67-79):

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
bo lud swój nawiedził i wyzwolił, 
i wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi Dawida: 
jak zapowiedział od dawna 
przez usta swych świętych proroków; 
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 
że naszym ojcom okaże miłosierdzie 
i wspomni na swe święte przymierze, 
na przysięgę, którą złożył 
ojcu naszemu, Abrahamowi. 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani 
służyć Mu będziemy bez lęku, 
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, 
po wszystkie dni nasze. 
A i ty, dziecię, zwać się będziesz 
prorokiem Najwyższego, 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie, 
przez odpuszczenie mu grzechów, 
dzięki serdecznej litości naszego Boga, 
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 
by światłem stać się dla tych, 
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, 
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.

Minutka na dzisiaj:

spełniona obietnica

W osobie Jezusa Chrystusa, Bóg wypełnił swą obietnicę, którą złożył jeszcze przed wiekami Abrahamowi. Naród wybrany musiał czekać na Mesjasza tysiące lat. Dziecię z Betlejem jest Tym, którego zapowiadali liczni prorocy.

Kiedy o coś Boga prosimy, bardzo często oczekujemy szybkich rezultatów. Jednak gdy nie możemy doczekać się spełnienia naszych próśb, mamy wrażenie, że Bóg nas nie słucha. Pamiętajmy o tym, że On zawsze pozostaje wierny swoim obietnicom. Czasami spełnia je po dłuższym czasie, chcąc nas nauczyć cierpliwości, zaufania i wytrwałości.

Panie Jezu, naucz nas umiejętności oczekiwania i pomagaj wtedy gdy brakuje nam cierpliwości i tracimy nadzieję.

podpowiadają: Marta Okoniewska i Grzegorz Dobrowolski (narzeczeni)

primi sui motori con e-max