27.12.2014 - święta, święta i po świętach

Święto św. Jana (27 grudnia)

Ewangelia na dzisiaj (J 20, 2-8):

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Minutka ze Słowem:

święta, święta i po świętach

Święty Jan Ewangelista, najmłodszy z Apostołów, patron dnia dzisiejszego jest postacią niezwykłą. Jako jedyny z Dwunastu pozostał przy Jezusie do końca, aż do śmierci na krzyżu. Może dlatego nie musiał umierać śmiercią męczeńską jak pozostali?

W dzisiejszej ewangelii Jan przychodzi do grobu Chrystusa, lecz nie zastaje Go tam. Nie wie, że Jezus już zmartwychwstał. Bardzo wielu ludzi, wstając od suto zastawionych stołów i odrywając wzrok od telewizorów, używa potocznego określenia ,,święta, święta i po świętach". Takie przeżywanie tych wyjątkowych dni jest puste, podobnie jak grób Jezusa. Nie znajdziemy Boga jeśli nie otworzymy swoich serc na Jego miłość, łaski i błogosławieństwo.

Panie Jezu, zapełnij naszą pustkę w sercach, swoją obecnością. Święty Janie Ewangelisto, módl się za nami.

podpowiadają: Marta Okoniewska i Grzegorz Dobrowolski

primi sui motori con e-max