30.12.2014 - dziedziniec

Wtorek 30 grudnia

Ewangelia na dzisiaj (Łk 2, 36-40):

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Minutka ze Słowem:

dziedziniec

Spotkanie z Bogiem w świątyni pańskiej z Jezusem w Słowie Bożym: bo chodzą moi sąsiedzi, moja babcia chodziła, no to się nie będę wychylał i też się w niedzielę przewietrzę.

Eucharystia może być przeżyciem i poruszeniem sumienia dla mnie i mojego sąsiada, jeśli coś „wyłapaliśmy” z liturgii słowa. Pytanie polega na tym, czy słuchając słów Ewangelii pytam siebie: jak ona się odnosi do mojego życia i jaką rolę odegrałbym w niej.

Duchu Święty, pobudzaj mnie do duchowego udziału w czasie celebracji  Wieczerzy Pańskiej,  bym mógł wejść na dziedziniec Ojca i Syna.

podpowiada Jan Ziomek

primi sui motori con e-max