31.12.2014 - na wyciągnięcie ręki

Środa 31 grudnia

Ewangelia na dzisiaj (J 1, 1-18):

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Minutka ze Słowem:

na wyciągnięcie ręki

Początek Ewangelii wg św. Jana to jeden z moich ulubionych fragmentów - Bóg, który jest Słowem; Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg, który jest Światłością.

Mamy Go na wyciągnięcie ręki. On chce być pośród nas. Ale czy jesteśmy tego świadomi? Doceniamy to? Cieszymy się Nim? Naszym Bogiem, który z miłości do nas zszedł na ziemię? Tak blisko nas jest Jezus, który karmi nas swoim Ciałem i Krwią oraz Słowem Bożym.

Cieszmy się i chwalmy Go:

„Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewaj Panu, ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

Każdego dnia głoście Jego zbawienie.”

podpowiada Beata Ziomek

primi sui motori con e-max