2015

1.01.2015 - pasterze (1)

Uroczystość  świętej Bożej Rodzicielki  Maryi(1 stycznia)

Ewangelia na dzisiaj (Łk 2, 16-21):

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Minutka ze Słowem:

pasterze (1)

Bóg upodobał sobie pasterzy by ogłosili narodzenie Zbawiciela, który jest Mesjaszem. Jakoś tak jest, że Bóg do swojej misji zaprasza wszystkich nie zważając na status czy pozycję społeczną, by nam uzmysłowić Jego mądrość. Abraham ze swoimi pasterzami, Matka Teresa z Kalkuty i inni misjonarze…

Duchu Święty, chcę być z pasterzami, którzy widzą anioła Pańskiego z wojskiem niebieskim. Bądź pochwalony.

podpowiada Jan Ziomek

primi sui motori con e-max