2015

2.01.2015 - pasterze (2)

Piątek 2 stycznia

Ewangelia na dzisiaj (J 1, 19-28):

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!»
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Minutka ze Słowem:

pasterze (2)

Od dawna fascynuje mnie postać Jana Chrzciciela i jego misja. Idzie przed Jezusem w pokorze mówiąc: Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pańską. I dziś Bóg powołuje takich proroków. Oni też nawołują jak kiedyś Jan Chrzciciel, mówiąc: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale kto jest tym prorokiem? Czy tylko kapłan głoszący z ambony? Czy może mój znajomy? Osoba z bliskiego otoczenia zwracająca mi na coś uwagę i mająca moje dobro na uwadze? Ale czy ich słyszymy? Czy my ich słuchamy? Czy ja ich słucham?

Panie Jezu, roszę by słowo głoszone przez Twoich proroków przemieniało moje serce.

podpowiada Beata Ziomek

primi sui motori con e-max