2015

3.01.2015 - świadectwo

Sobota 3 stycznia

Ewangelia na dzisiaj (J 1, 29-34):

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Minutka ze Słowem:

świadectwo

Każdy ochrzczony w obecnym czasie powinien dawać świadectwo o Baranku Bożym: rodzice, dziadkowie, dzieci. Rodzice Jana stanęli po stronie Boga. Gdy sąsiedzi i rodzina „naciskali” by ich syn nosił imię swojego ojca.

Czy znam Boga, który istnieje od wieków?

Duchu Święty, spraw bym widział żywego Boga w przeszłości i teraźniejszości.

podpowiada Jan Ziomek

primi sui motori con e-max