2015

4.01.2015 - słowo: Słowo

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Ewangelia na dzisiaj (J 1, 1-18):

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Minutka ze Słowem:

słowo: Słowo

Wyjaśnieniem tego zagmatwanego, wydawało by się, początku Ewangelii: Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo, dla mnie jest zdanie znajdujące się w dalszej części tego fragmentu: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami - to Jezus, i jeszcze: Wszystkim tym, którzy Je (to Słowo) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Zobacz, jak wielką moc ma Słowo Boga – stwarza świat, stwarza Syna i daje nam siłę stania się dziećmi Bożymi!

W drugim czytaniu, w liście do Efezjan, św. Paweł mówi:  [Proszę w nich] –w modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.

Myślicie pewnie, że w dzisiejszym rozważaniu same fragmenty z czytań i Ewangelii. Przyjmując jednak, że wszystko co jest napisane w Piśmie Świętym jest słowem Boga skierowanym do nas – cóż mądrzejszego możemy wymyślić my, ludzie – stworzeni przez wielkiego Boga, naszego Stwórcę.

Niech Bóg obdarza nas duchem mądrości byśmy przyjęli, że Jezus jest Jego Synem, naszym Zbawcą a my dziećmi Bożymi!

podpowiadają: Gosia i Staszek Strzelcowie

primi sui motori con e-max