2015

5.01.2015 - bez uprzedzeń

Poniedziałek 5 stycznia

Ewangelia na dzisiaj (J 1, 43-51):

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną! Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Minutka ze Słowem:

bez uprzedzeń

Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Czy nie każdy z nas mógłby zapytać Jezusa - Skąd mnie znasz? I czy dopiero wtedy powiemy: Ty jesteś Synem Bożym, kiedy Jezus powie nam o jakiejś naszej tajemnicy znanej tylko nam?

Jezus zna nas wszystkich. Jest Bogiem. Zna całe nasze życie i nas nie potępia, nie uprzedza się do nas, choć czasem my jesteśmy do Niego uprzedzeni. Niestety uprzedzamy się też do innych ludzi. Skoro jednak Jezus nie uprzedza się do nas jak my możemy uprzedzać się do innych?

Proszę Cię Boże, naucz mnie patrzeć na drugiego człowieka tak jak Ty patrzysz na mnie – bez uprzedzeń i z miłością.

podpowiadają: Gosia i Staszek Strzelcowie

primi sui motori con e-max