2015

23.07.2015 - słowo zachęty

Czwartek XV tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (J 15, 1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Minutka ze Słowem:

słowo zachęty

Coraz większe kłopoty i kryzysy gospodarcze, duże bezrobocie, brak perspektyw dla młodych, smutna starość i plaga rozwodów – to nie przypadek, to nie tylko błędnie prowadzona polityka gospodarcza i społeczna - ale konsekwencja naszych wyborów, to rezultat prowadzenia polityki poszczególnych państw, a nawet całych kontynentów polegających na sukcesywnym „odcinaniu się od korzeni”, którymi dla Europy i całego świata, dla każdego z nas jest chrześcijaństwo - jest Jezus - bez którego przecież nic nie możemy uczynić.

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Aborcja, eutanazja, in vitro, legalizacja związków jednopłciowych, wprowadzanie tzw. wychowania seksualnego, promocja ideologii gender oraz prowadzenie polityki „wielokulturowości” -  sprawia, że przestajemy trwać w Bogu, w winnym krzewie, i dobrowolnie rezygnujemy z czerpania życiodajnych soków, skazujemy się przez to na niepowodzenie, na uschnięcie i na śmierć.

W tej bardzo wymownej i mocnej w przekazie Ewangelii jest też słowo zachęty, słowo nadziei: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Panie chcemy trwać w Tobie i dlatego wołamy dzisiaj słowami Twojego Świętego, Jana Pawła II:

Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

podpowiadają Renia i Andrzej Łukasiewicz

primi sui motori con e-max