2015

24.07.2015 - obumarłe ziarno

Piątek XVI tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 13, 18-23)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie, co znaczy przypowieść siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Minutka ze Słowem:

obumarłe ziarno

Kilka dni temu byliśmy w Krościenku.  W tym Krościenku, o którym pięknie powiedział bp Skworc : "Tu był dom sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. To w tej miejscowości kształtowała się i wzrastała Jego miłość do Kościoła, która otrzymała kształt Ruchu Światło-Życie”.

Tam przy grobie tego charyzmatycznego kapłana - założyciela drogiego naszym sercom Ruchu Światło – Życie, modliliśmy się - powierzając jego wstawiennictwu naszych trzech synów, którzy na tych wakacjach będą uczestnikami rekolekcji oazowych.   

Na czołowej ścianie sarkofagu w którym złożono ciało ks. Franciszka przeczytaliśmy napis – umieszczony tam cytat z Ewangelii św. Jana – i też o ziarnie: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo... J 12, 24.

Tak bardzo odczuliśmy prawdziwość tych słów właśnie tam. Tak dużo zawdzięczamy (my, Polska i cały świat) księdzu Franciszkowi.  I choć już od wielu lat nie żyje, to siane przez niego Słowo Boże nadal kiełkuje, wzrasta i przynosi błogosławione owoce.

Dziękujemy Ci Panie za ks. Franciszka, za Ruch Światło – Życie. Wspieraj i obdarz  swoją łaską wszystkich moderatorów i animatorów,  aby byli prawdziwymi narzędziami w Twoim ręku!

podpowiadają Renia i Andrzej Łukasiewiczowie

primi sui motori con e-max