2015

25.07.2015 - On wie lepiej

Sobota św. Jakuba Apostoła

Ewangelia na dzisiaj (Mt 20, 20-28):

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?». Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował». Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

Minutka ze Słowem:

On wie lepiej

Każdy z nas chciałby dla swoich dzieci jak najlepiej, chciałby, aby dobrze im się powodziło, aby mieli dobrą pracę i byli szanowani. Staramy się im pomagać i wspierać ich, jak tylko umiemy; robimy naprawdę wiele, czasami za dużo, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość.

W zgiełku tego świata sami ulegamy złudnemu pojęciu szczęścia i iluzji, że jesteśmy w stanie im to szczęście zapewnić, załatwić. Zdarza nam się przy tym prosić Boga o coś bardzo konkretnego dla naszych dzieci. Czasami jest to: praca, piękne mieszkanie, większe pieniądze, dobre zdrowie, … nie zastanawiając  się, czy to, o co prosimy jest dla nich dobre, czy jest zgodne z wolą Bożą.

Zapominamy o tym, że tylko Bóg wie wszystko, zna wszystkie możliwe drogi i rozwiązania … i to tylko On wie na 100%, co dla naszych synów jest dobre.

Panie, przez ręce Twojej Matki Maryi  oddajemy Ci naszych synów - niech ich przyszłość będzie tylko w Twoich rękach ! Amen .

podpowiadają Renia i Andrzej Łukasiewiczowie

primi sui motori con e-max