2015

28.07.2015 - dwa wilki (I)

Wtorek XVII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 13, 36-43):

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha».

Minutka ze Słowem:

dwa wilki (I)

Nie jest żadną tajemnicą, że na świecie od zawsze toczy się walka pomiędzy dobrem a złem. Nie jest to żadna groźba płynąca z kart ewangelii. Nie oznacza to jednak, że można tę prawdę zlekceważyć. Czytając dzisiejszą ewangelię przychodzi mi na myśl utwór zespołu Luxtorpeda: Wilki Dwa.  W refrenie wokalista śpiewa: „A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła Walczą ze sobą nieustannie, wygrywa ten którego karmię”.

To jak będziemy żyli zależy przede wszystkim od nas. To my sami wybieramy drogę, którą chcemy iść. Decydujemy czy będzie to droga światłości czy ciemności. Wygra w nas ten wilk, którego będziemy karmić. Życzę sobie i każdemu z Was byśmy umieli zawsze dobrze wybierać i być wierni tym wyborom, byśmy karmili dobrego wilka w sobie.

podpowiada Magda Giczewska

primi sui motori con e-max