2015

30.07.2015 - dwa wilki (II)

Czwartek XVII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 13, 47-53):

Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w mo­rze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wy­łączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare». Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Minutka ze Słowem:

Dwa wilki (II)

W tym tygodniu w ewangeliach bardzo dużo dowiadujemy się o Królestwie Niebieskim. Mogliśmy usłyszeć o tym, że podobne jest ono do ziarnka gorczycy czy zaczynu na ciasto. Jezus wskazał nam też chwasty i dobre plony ukazując dobro i zło na świecie. Pokazał nam też tych, którzy do tego królestwa wejdą.

Dziś słyszymy kolejne porównanie: Królestwo Niebieskie podobne do sieci zarzucanej w morze. Długo rozważałam tę Ewangelię. Jak ją zrozumieć? Jezus, który chce zbawić wszystkich mówi o wyłączeniu, wykluczeniu? Chce kogoś wystraszyć? Zagrozić? Zapytałam mojego Taty czy pomoże mi odczytać tę ewangelię i tak oto uzyskałam odpowiedź. Tak prostą, że nawet się jej nie spodziewałam. „Podobnie jak w przypowieści o chwaście Jezus mówi nam dzisiaj o tym jak jest sprawiedliwy. Na końcu czasów pośle swoich aniołów, którzy spośród sprawiedliwych wyłączą tych, który karmili całe życie złego wilka, ci nie będą mogli wejść do Królestwa Niebieskiego”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że temat ten pojawia się w tym tygodniu już drugi raz. Zapewne nie przypadkowo. Nie podejrzewam, że po to aby kogoś wystraszyć czy grozić. Jezus w trosce o nas mówi nam, karmcie dobrego wilka w sobie, bo tylko sprawiedliwi mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. On chce nas mieć blisko! Dlatego po raz kolejny w tym tygodniu mówi nam jak żyć, by po skończonym życiu tu na ziemi, cieszyć się chwałą nieba.

Dziękuję Ci Tato za wspólne czytanie Pisma Świętego i rozważanie go. Dziękuję, że dałeś mi to co najcenniejsze – wiarę w Boga, która nieustannie dojrzewa.

Dlatego dziś podpowiadają Grzegorz i Magda Giczewscy

primi sui motori con e-max