2015

14.08.2015 - wierność - deficytowy towar?

Piątek XIX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 19, 3-12):

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela». Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?» Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo». Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić». Lecz On im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.
Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!»

Minutka ze Słowem:

wierność – deficytowy towar?

Czytając dzisiejszą Ewangelię zastanawiam się czy wierność jest „towarem deficytowym”? Wydaje mi się, że nadal tak. Szkoda, bo wierność jest niezbędna dla normalnego rozwoju człowieka. Czasem zaczyna się od małych niewinnych niewierności, które później narastają i stają się czymś, z czym nie potrafimy już sobie poradzić. Te dzisiejsze słowa Jezusa przypominają mi również o ważności sakramentu małżeństwa. O tym, iż małżonkowie to KOBIETA i MĘŻCZYZNA. O Komunii osób sprowadzającej się do wierności…

Ta Ewangelia na nowo rozbudza moje pragnienia o byciu żoną, mamą, ale również o wierności. Nie tylko tej w małżeństwie… Nie wiem, co Bóg mi jeszcze przygotował, ale wiem, że warto zacząć od bycia wiernym JEMU!

Chciałabym kiedyś móc powiedzieć, że wierność przestaje być towarem deficytowym.

podpowiada Mirella Dopart

primi sui motori con e-max