2015

16.08.2015 - wieczne życie

XX Niedziela Zwykła

Ewangelia na dzisiaj (J 6, 51-58):

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Minuta ze Słowem:

wieczne życie

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Czasem doświadczam, że bycie w obecności osoby, którą kochamy sprawia, że chciałoby się życie uczynić wiecznym. Nie czuje się upływu czasu, to jest takie doświadczenie miłości, która jest wieczna.

Szczególną postacią  Starego Testamentu jest Mojżesz. Historia tego człowieka pod wieloma względami może wydawać się pasjonująca, wspaniała. Jego cudowne ocalenie w dzieciństwie, młodość na dworze faraona, rozmowa z Bogiem, posłannictwo względem władcy Egiptu, wędrówka przez pustynię naznaczona wieloma cudami, aż w końcu tajemnicza śmierć przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Te wszystkie wydarzenia z pewnością były niesamowite i niejeden człowiek przeszedł prze życie, nie doświadczając nawet jednej dziesiątej tego, co Mojżesz. Jednak nie to w jego życiu było najważniejsze. Nie zaszczyty, nie cuda, nie autorytet, ale to, co było podstawą tych wszystkich niezwykłości: relacja z Bogiem! To właśnie dlatego, że  Mojżesz miał głęboką i bliską relację z Bogiem, mógł doświadczyć w życiu niezwykłej mocy.

Tylko nasza relacja z Bogiem żywym, który stał się pokarmem mej duszy, mego serca, sprawia, że całe życie staje wieczne.

Panie Jezu DZIĘKUJĘ za dar życia wiecznego, które zaczyna się zawsze z Tobą i w Tobie.

podpowiada s. Dolores

primi sui motori con e-max