2015

17.08.2015 - wieczny skarb

Poniedziałek XX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 19, 16-22):

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Minuta ze Słowem:

wieczny skarb

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.

Często doświadczam, że kiedy jestem dobra dla innych, to jestem najlepsza dla samego siebie.

Rousseau zauważył, że nieszczęście człowieka rozpoczęło się w dniu, kiedy ogrodził kawałek ziemi, ogłaszając: „ To jest moje!” Dlaczego jest to nieszczęściem? Ponieważ wraz z kawałkiem ziemi ogrodził jednocześnie swoje serce. Oto człowiek, który stał się nieufny, zmienia swoje spojrzenie na drugiego człowieka. Nie jest już tak jak dawniej. Sąsiad w jego oczach staje się potencjalnym zagrożeniem.

Największym szczęściem naszej chrześcijańskiej drogi są momenty, kiedy nie odgradzamy się od innych, ale otwieramy bezinteresownie drzwi naszych serc dla nich, doświadczając smaku błogosławionych strat, które czynią nas wolnymi i dziedzicami skarbu wiecznego.

Dziękuję Ci Panie, za wieczny skarb w niebie, który czyni me serce wolnym. 

podpowiada  s. Dolores

primi sui motori con e-max